Våre tjenester


Vi tilbyr følgende tjenester:
  • Vegutbygging
  • Vann og avløp
  • Boligfelt/Tomtegraving
  • Rehabilitering av vegnett
  • Vannlekkasjer
  • Uteareal
  • Masseleveranse
  • Kloakkreperasjoner
  • Borring for VA -rør
  • Utblokking av VA -rør
GRAVEMASKINER
Belte maskin VOLVO EC 250 D 27 TONN 2013 MOD
Belte maskin VOLVO EC 220 E 23 TONN 2016 MOD
Hjul maskin VOLVO EW 160E 18 TONN 2016 MOD
Hjul maskin VOLVO EW 160E 18 TONN 2016 MOD
Hjul maskin VOLVO EW 160D 16 TONN 2014 MOD
Hjul maskin VOLVO EW 160D 18 TONN 2013 MOD
Belte maskin CAT 323D 24 TONN 2011 MOD
Belte maskin CAT 312D 14 TONN 2011 MOD
Belte maskin HANIX 56 6 TONN 2009 MOD
Belte maskin  CAT 312 E   14 TONN 2013 MOD 
ANNET UTSTYR
HJULSHOVEL PALAZANNI 13 TONN 2011 MOD
DUMPER VOLVO 861 16 TONN 1986 MOD
 
Copyright © Aktiweb AS